Giao diện site mới tại đây


 
 

Giải pháp lắp đặt ôxy đáy cho ao nuôi tôm

Quản lý thức ăn thích hợp sẽ duy trì chất lượng nước tốt trong ao nuôi dẫn đến đạt năng suất cao. Tuy nhiên, quản lý thức ăn tốt không phải là yếu tố duy nhất cần thiết để đảm bảo rằng tôm phát triển tốt. Nếu lượng oxy hòa tan (Dissolved Oxygen - DO) trong ao là quá thấp, tôm sẽ ăn ít hơn và sẽ có nhiều thực phẩm thừa. Điều này sẽ ảnh hưởng đến các thông số khác của chất lượng nước, và nếu chất lượng nước giảm xuống dẫn đến tôm yếu và dễ bị nhiễm trùng do vi khuẩn. Các điều kiện này gây ra tỷ lệ sống thấp. Khi oxy hòa tan trong nước thấp, tốc độ tăng trưởng của tôm chậm và tỷ lệ chuyển đổi thức ăn (FCR) là rất cao. Phải mất nhiều thời gian để hoàn thành một vụ tôm hơn khi ôxy hòa tan thấp.

Lắp đặt sục khí đáy ao nuôi tôm

Phương án 1: Lắp đặt hệ thống sục khí đáy xung quanh ao.

Ống thông khí NANO TUBE® (AERO-TUBE)

Ao nuôi tôm sử dụng hệ thống sục khí đáy: Máy thổi khí Trundean, Vỉ khuếch tán ôxy (Tròn) kết hợp Máy quạt nước.

Tùy theo mật độ thả tôm giống sẽ sử dụng Máy sục khí công suất lớn hay nhỏ

Ôxy là nhân tố định ra giới hạn chủ yếu trong cả hai hệ thống nuôi trồng thủy sản truyền thống và tuần hoàn khép kín. Ít hơn mức quy định đã dẫn đến chất lượng nước kém, ôxy hòa tan nghèo nàn, tỷ lệ chuyển đổi thức ăn thấp (FCR), tôm phát triển chậm, chậm lớn và tỷ lệ tử vong tăng lên. Với chi phí sử dụng điện cao, việc lựa chọn thiết bị sục khí hiệu quả, tiết kiệm điện đang trở nên quan trọng trong quá trình nuôi tôm công nghiệp.

Ống thông khí NANO TUBE® (AERO-TUBE)
 

Phương án 2: Lắp đặt hệ thống sục khí đáy xung quanh ao.

Ống thông khí NANO TUBE® (AERO-TUBE)

Ao nuôi tôm sử dụng hệ thống sục khí đáy: Máy thổi khí Trundean, Vỉ khuếch tán ôxy (Tròn) kết hợp Máy quạt nước.

Tùy theo mật độ thả tôm giống sẽ sử dụng Máy sục khí công suất lớn hay nhỏ

Ở các trang trại nuôi tôm ở Thái Lan, hầu hết người nuôi tôm đều lắp đặt thiết bị sục khí có công suất ít nhất là 36 mã lực cho mỗi héc-ta để đảm bảo rằng có đủ nước để giữ đáy ao sạch trong khu vực cho ăn. Các trầm tích được cuốn về phía trung tâm của ao. Đương nhiên, các thiết bị sục khí cũng giúp tăng lượng oxy hòa tan trong nước vì vậy mà chất hữu cơ sẽ bị phân hủy bởi vi sinh vật hiệu quả hơn. Oxy hoàn tan không nên giảm xuống dưới 4 ppm, ngay cả vào sáng sớm. Nếu muốn sản tôm năng suất cao, hầu hết các trang trại sử dụng nhiều hơn thiết bị sục khí, dựa trên các nguyên tắc chung khoảng 450 kg tôm cho mỗi 1HP công suất thiết bị sục khí.

Nuôi tôm thương phẩm

Tạo ôxy đáy cho ao nuôi tôm thương phẩm