Giao diện site mới tại đây


 
 
  • Image gallery Image gallery
  • Video gallery Video gallery

Sục khí ôxy cho ao nuôi cá rô phi

Ao nuôi cá rô phi được chuyển từ ao nuôi cá tra, độ sâu mặt nước 4m, diện tích 10,000m2