Giao diện site mới tại đây


 
 
  • Image gallery Image gallery
  • Video gallery Video gallery

Super-intensive shrimp pond

Diện tích 400m2, mật độ thả 1000 con/m2. Thu hoạch lần 1 (62 ngày) đạt 1,5 tấn, size 90 con/kg. Thu hoạch lần 2 (84 ngày) đạt 1,2 tấn, size 70 con/kg