Giao diện site mới tại đây


 
 

Thanh toán

Quý khách có thể thanh toán sau khi mua hàng tại CÔNG TY 2 LÚA bằng các hình thức sau:

Phương thức thanh toán:

+ Thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại CÔNG TY 2 LÚA.

Thông tin liên hệ hỗ trợ:

- Điện thoại: Quý khách gọi đến số (08) 66 87 1111 để được hỗ trợ.

- Email: sales@2lua.com.vn