Giao diện site mới tại đây


 
 
  • Image gallery Image gallery
  • Video gallery Video gallery

Seabass and Vannamei shrimp in Cambodia

A project supply NANO TUBE® air diffusion system for Seabass and Vannamei shrimp in Cambodia

Hệ thống sục khí ôxy NANO TUBE® cho ao nuôi tôm
Máy tạo ôxy AT-65 cho ao nuôi tôm
Vỉ khuếch tán NANO TUBE® hoạt động hiệu quả