Giao diện site mới tại đây


 
 
  • Image gallery Image gallery
  • Video gallery Video gallery

Shrimp nursery raceways

Pond size 120m2. Oxygen aerator installed an AT-50 roots blower (2HP, 220V, single phase), 8 NANO TUBE® diffuser disc, 8 Venturi O2. An AT-50 roots blower supported 4 nursery raceway ponds

Ao ương tôm raceways
Chuyển tôm sang ao nuôi
Máy thổi khí AT-50 và giải pháp ương tôm trong nhà