Giao diện site mới tại đây


 
 
  • Image gallery Image gallery
  • Video gallery Video gallery

Dissolved-oxygen level in fish pond

The solutions provide oxygen for fish pond (catfish, tilapia)

Cung cấp ôxy cho ao nuôi cá tra
Cá rô phi trên lồng bè
Sục khí ôxy cho ao nuôi cá rô phi
Máy thổi khí ôxy cho ao nuôi cá rô phi
Máy tạo ôxy tầng đáy cho ao nuôi cá rô phi