Giao diện site mới tại đây


 
 
  • Image gallery Image gallery
  • Video gallery Video gallery

Explore AQUATEC® Aeration

We have developed aeration tubing, aeration grids, a more affordable and durable aeration tube and one of the most efficient products on the market.

Ống Phân Phối Khí AQUATEC® (2L20-300)
Đĩa Khuếch Tán Ôxy (2L210-A4)
Vỉ Khuếch Tán Ôxy Hoa Mai (2L-H2)
Vỉ Khuếch Tán Khí NANO TUBE® (Tròn) (2L-D68-60)
Vỉ Ôxy Nuôi Tôm (2L-B5)
Vỉ Tạo Ôxy Nuôi Tôm (2L-B10)