Giao diện site mới tại đây


 
 
  • Image gallery Image gallery
  • Video gallery Video gallery

Project support oxygen catfish, tilapia farming

Project provides oxygen for catfish, tilapia ponds utilizing NANO TUBE®

Roots blower TRUNDEAN: TH-65 (5.5kW - 7.5HP, 380V/50Hz, 1450 R.P.M)

Air flow: 5 m3/min

Pressure: 4000mmAq (0.4kg/cm2)

NANO TUBE® GRIDS: 54 sets

Three main pipe on pond

Vỉ khuyết tán ôxy NANO TUBE®
Vỉ NANO TUBE® cung cấp ôxy ao nuôi cá
Sục khí ôxy cho ao nuôi cá tra